İnvestisiya Mühiti

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri ilə təchizat və xidmətlər üzrə vergi-gömrük tənzimlənmələri

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin istehsalı  üzrə ƏDV tənzimlənmələri

istehsal vasitəsi

ƏDV dərəcəsi

hüquqi əsas

qüvvədə olma müddəti

damazlıq heyvanlar

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsi

2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə

toxum və ting

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsi

2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə

mineral gübrələr, pestisid

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

üzvi gübrələr

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

kəpək

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi

2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə

baytarlıq preparatları

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi

müddətsiz

 yem və yem əlavələri

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin və xidmətlərin satışı  üzrə vergi tənzimlənmələri

istehsal vasitəsi

ƏDV dərəcəsi

hüquqi əsas

qüvvədə olma müddəti

damazlıq heyvanlar

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.29-cu maddəsi

müddətsiz

toxum və ting

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.30-cu maddəsi

müddətsiz

mineral gübrələr, pestisid

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.31-ci maddəsi

müddətsiz

üzvi gübrələr

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

kəpək

18%

Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi

2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə

baytarlıq preparatları

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi

müddətsiz

toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi

müddətsiz

kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi

müddətsiz

yem və yem əlavələri (siyahı)

azaddır

1. Vergi Məcəlləsinin 164.1.46-cı maddəsi
Azərbaycan Respublikası
2. Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 30 iyun tarixli 251 nömrəli Qərarı

2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə

kənd təsərrüfatı texnikalarının mülkiyyət hüququnun keçməməsi şərtilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına lizinqə (icarəyə) verilməsi

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-1-ci maddəsi

müddətsiz

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-2-ci maddəsi

müddətsiz

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin və xidmətlərin satışı  üzrə vergi tənzimlənmələri

istehsal vasitəsi

ƏDV dərəcəsi

hüquqi əsas

qüvvədə olma müddəti

damazlıq heyvanlar

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.29-cu maddəsi

müddətsiz

toxum və ting

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.30-cu maddəsi

müddətsiz

mineral gübrələr, pestisid

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.31-ci maddəsi

müddətsiz

üzvi gübrələr

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

kəpək

18%

Vergi Məcəlləsinin 164.1.43-cü maddəsi

2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə

baytarlıq preparatları

18%

Vergi Məcəlləsi

müddətsiz

toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqları, o cümlədən laboratoriya avadanlıqları

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi

müddətsiz

toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.32-ci maddəsi

müddətsiz

kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələri

azaddır

Vergi Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsi

müddətsiz

yem və yem əlavələri (siyahı)

azaddır

1. Vergi Məcəlləsinin 164.1.46-cı maddəsi

2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin idxalı üzrə tətbiq olunan  gömrük rüsumları

tarif dərəcəsi: 0%

Toxumlar

1

çovdar (toxumluq)

0

2

arpa (toxumluq)

0

3

yulaf (toxumuq)

0

4

qarğıdalı (toxumluq)

0

5

düyü ( yanvar, fevral, mart və aprel ayları üzrə)

0

6

dənli kalış (toxumluq)

0

7

pambıq toxumları (toxumluq)

0

8

şəkər çuğunduru toxumları

0

9

günəbaxan toxumu

0

10

yem bitkiləri toxumları

0

11

tütün toxumları

0

12

təzə və ya soyudulmuş kartof (toxumluq:fevral, mart, aprel, sentyabr, oktyabr və noyabr ayları üzrə)

0

13

şəkər qarğıdalısı (toxumluq: mart, aprel, may və sentyabr, oktyabr, noyabr ayları üzrə)

0

14

noxud (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə)

0

15

xırdadənli ağ lobya (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə)

0

16

mərci (toxumluq: fevral, mart, aprel və may ayları üzrə)

0

17

genəgerçək toxumları

0

18

soya paxlaları (toxumluq)

0

19

buğda və meslin (toxumluq)

0

Gübrələr

1

mineral və ya kimyəvi azot gübrələr

0

Heyvanlar

1

ev toyuqları (yumurtalayan növlər də daxil olmaqla)

0

2

diri iribuynuzlu mal-qara: düyələr

0

3

safqanlı cins qoyunlar

0

4

safqanlı cins keçilər

0

5

safqanlı cins camışlar

0

Texnikalar

1

traktorlar (yeni)

0

2

kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşqular və yarımqoşqular

0

3

kənd təsərrüfatı məhsullarının qurudulması üçün qurğular

0

4

süd separatorları

0

5

qabyuyan, qablaşdırma və bükmə avadanlıqlarının hissələri

0

6

pnevmatik qaldırıcı və konveyerlər

0

7

digər qaldırıcı və boşaldıcı maşınlar və qurğular

0

8

kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün katoklar

0

9

kotan

0

10

dırmıqlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:

0

11

toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:

0

12

mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən

0

13

əkən və şitilbasdıran maşınlar

0

14

üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları

0

15

pres toplayıcılar, saman və ya quru ot üçün tay bağlayan preslər daxil olmaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər

0

16

yumurtaların, meyvənin və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar

0

17

otbiçənlər və ya qazonbiçənlər;

0

18

pres toplayıcılar daxil olmaqla saman və ya quru ot üçün tay bağlayan preslər

0

19

məhsul yığımı üçün digər maşınlar

0

20

taxıl döyümü maşınları və ya mexanizmləri

0

22

kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

0

23

sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar

0

 tarif dərəcəsi: 5%

Toxumlar

1

qarabaşaq, darı və bülbülotu toxumları; digər dənli bitkilər

5

 tarif dərəcəsi :15%

1

səpmə soğan

15

3

keşniş toxumları

15

4

təzə və ya soyudulmuş kartof (toxumluq: digər aylar üzrə)

15

digər

1

inəklər

 0
(31.12.2023-cü il tarixədək)

2

ev toyuqları

0
(31.12.2023-cü il tarixədək)