Kənd Təsərrüfatına Ağıllı Yatırım!

AZAQROİNVEST.AZ – Uzunmüddətli investisiya qoyuluşu və yüksək gəlir əldə etmək istəyən investorlar üçün PLATFORMA

Aqro İnvest layihəsi haqqında

“azagroinvest.az” portalının yaradılmasında məqsəd aqrobiznes sahələri üzrə investisiya imkanları barədə sahibkarların məlumatlılığının artırılmasıdır. Bunun üçün Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi və tərəfdaşları tərəfindən aqrobiznes sahələri üzrə hazırlanan ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların Mərkəz tərəfindən portalda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Portal 3 bölmədən – İnvestisiya Təhlili, Sahə Hesabatları və İnvestisiya Mühiti bölmələrindən ibarətdir.

Kənd Təsərrüfatına İnvestisiya Xəritəsi